Vad betyder Manifestera?

visa, ge uttryck åt; manifestera sig i komma till uttryck i, visa sig som || -de

Synonym till Manifestera?

visa, ge uttryck åt, lägga i dagen, ådagalägga, uppenbara, röja; manifestera sig framträda, visa sig, ta sig uttryck, yttra sig, göra sig gällande


Slumpvalda ord:

Pyroman, Hopkokt, Dendrologi, Yrkesvana, Vinstock, Bestrida, Drakonisk