Vad betyder Manifestation?

"Manifestation" kan ha olika betydelser. För det amerikanska death metal-albumet av Malevolent Creation, se Manifestation. Manifestation (från latin) används i svenska i betydelsen yttring, offentliggörande och som beteckning för en demonstration för att uttrycka en opinion, vanligtvis utförd utan slagord. En sådan demonstration utförs i Sverige ofta i form av ett fackeltåg, där flera a.. Läs vidar på Wikipedia

offentliggörande; yttring; uttryck (för något) || -en; -er

Synonym till Manifestation?


1. opinionsyttring, yttring, demonstration
2. offentliggörande, ådagaläggande, uppenbarande; utslag, uttryck, tecken


Läs mer om "Manifestation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Chockbehandling, Askul, Talg, Plockepinn, Kvalificering, Halvsanning, Afrikanisera