Vad betyder Mani?

Mani kan syfta på: Måne (mytologi), ett namn på månen i nordisk mytologi Mani (profet), en profet (217 – 276) Gary "Mani" Mounfield, engelsk basist Mani (syndrom), en psykisk störning som tillhör de affektiva störningarna Mani (beteende), ett tvångsmässigt beteende.. Läs vidar på Wikipedia

ensidigt intresse, fix idé(medicinsk term) sjukligt exalterad sinnesstämning || -n; -er

Synonym till Mani?


1. vurm, vurmeri, lidelse, raseri, dille, fluga, passion, pippi, ensidigt intresse; fix idé, tvångsbegär
2. sjukligt upprymt tillstånd, abnorm upprymdhet


Läs mer om "Mani" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Snyltdjur, Styrverktyg, Telefonnummer, Examinera, Konstsalong, Tjuvkoppla, Attention