Vad betyder Mammografi?

Mammografi är en typ av röntgenundersökning som görs för att undersöka människans bröst. Den används för att upptäcka tumörer och cystor. Mammografi har visats reducera risken för dödlighet i bröstcancer med upp till 50% för de som undersöks. Egen undersökning av brösten och läkarundersökning är också en viktig del av brösthälsovården för att minimera risken för cancer... Läs vidar på Wikipedia

röntgenundersökning av brösten hos kvinnor i syfte att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella tumörer || -n

Synonym till Mammografi?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ekumenik, Snattra, Mikrometer, Osolid, Samtalsledare, Pratsjunga, Primas