Vad betyder Mamluker?

För andra betydelser se Mameluckerna Mamluker var slavsoldater som användes av de muslimska kaliferna och andra islamiska härskare i Orienten. Mamluker tillskansade sig makten själva vid mer än ett tillfälle. Så skedde till exempel i Egypten i mitten av 1200-talet då en av slavar bestående livvakt åt sultanen grep makten i landet och bildade mamluksultanatet i Egypten vilket existerade .. Läs vidar på Wikipedia

mamelucker härskargrupp i Egypten ca 1250-ca 1800 || äv. sg. mamluk (mameluck), -en

Synonym till Mamluker?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hird, Tittarkrets, Venezuelan, Expeditionsvakt, Sapfisk, Myntning, Flatskratt