Vad betyder Mall?

Mall kan syfta på: Mall (skeppsbyggnad) – en viktig detalj i skepps- och båtbyggeri Mall – används vid olika slag av hantverks- och konstformer, se schablon Dokumentmall – ett sätt att beskriva strukturen på ett XML- eller ett SGML-dokument == Se även == Wikipedia:Mallar – ett hjälpmedel för att infoga samma sak på många sidor.. Läs vidar på Wikipedia

(rit- eller arbets)modell, mönster, förebild; hjälpmedel för ritning av kroklinjer || -en; -ar

Synonym till Mall?

ritmodell, modell, mönster, förebild, prototyp, matris, schablon, ritning; kurvlinjal


Läs mer om "Mall" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Undvikande, Djup, Briefad, Korrelera, Country, Passim, Charta