Vad betyder Makulatur?

kasserade, utdömda trycksaker || -en

Synonym till Makulatur?

avfallspapper, pappersavfall, kasserade trycksaker


Slumpvalda ord:

Del, Havskappsegling, Regenerera, Jojo, Styck, Partitiv, Gammalt