Vad betyder Makroekonomi?

Makroekonomi är den del av nationalekonomin som handlar om aggregerade storheter såsom nationalräkenskaper, inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet, tillväxt och deflation. == Ursprung == Fram till 1930-talet skilde ekonomiska analytiker inte på individuella ekonomiska beteenden och aggregerade beteenden. I och med 1930-talets stora depression då hela den utvecklade världen led p.. Läs vidar på Wikipedia

studiet av stora komplex i ekonomin, som den allmänna prisnivån, nationalinkomsten etcetera.

Synonym till Makroekonomi?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Skridskosegling, Lysboj, Rista, Uteslutande, Chiffrering, Lutheranism, Ortnamn