Vad betyder Makrobiotik?

Makrobiotik (grekiska makros, stor, omfattande och bios, liv) är en livsstil som lägger stor vikt vid kostens betydelse för en god hälsa på alla plan, dvs det fysiska, mentala, känslomässiga och andliga. Den grundades på 20-talet i Japan av George Oshawa som med hjälp av en enkel, traditionell kost enligt gammal asiatisk filosofi lyckades bota sig själv från TBC. En av hans lärjungar, .. Läs vidar på Wikipedia

en ursprungligen japansk kostlära enligt vilken det vi äter skall harmoniera med oss själva och vår miljö || -en

Synonym till Makrobiotik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Veckotidskrift, Palindrom, Ingendera, Fyra, Molnfri, Inacceptabel, Machination