Vad betyder Maka?

Maka kan avse: Maka (äktenskap) – en kvinnlig part i ett äktenskap Maka var i egyptisk mytologi en av krokodilguden Sebeks inkarnationer. Maka gestaltades som en väldig orm och omnämns som den som försökte hindra solguden Ras färd med solbåten... Läs vidar på Wikipedia

hustru; jämför make 1 || -n; makor som hör eller passar ihop: maka skor, handskar etcetera || oböjl.
mejka || -de

Synonym till Maka?


subst.
hustru, gemål, brud, fru, äkta hälft, viv, livsledsagarinna, livsledsagerska, livskamrat, gumma, tant, fruga

verb
flytta en bit, skjuta, jämka, rubba, knuffa; maka på sig flytta på sig, lämna plats


Läs mer om "Maka" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Banner, Pennalistisk, Dropout, Enterokock, Flopp, Typiskt, Karnivor