Vad betyder Majrova?

Majrova eller bara rova (Brassica rapa ssp. rapa) är en rotfrukt som är en del av Nordens matkultur alltsedan förhistorisk tid. Den är en framavlad kulturform av åkerkål (Brassica rapa ssp. campestris) som är en ettårig meterhög ört med gula blommor. Åkerkålen har inte någon förtjockad rot. == Odling och skörd == Majrovan är en robust rotfrukt som kan skördas bara någon månad .. Läs vidar på Wikipedia

späd rova, äts som grönsak

Synonym till Majrova?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Informatik, Nargile, Ohejdad, Sidled, Smyckevaror, Forngrekisk, Klyft