Vad betyder Majoritet?

Majoritet är detsamma som flertal, de som utgör flest av de röstande. Motsatsen är minoritet, eller mindretal. Det finns bara en majoritet men det kan finnas flera minoriteter om det finns fler än två alternativ att rösta på. Orden majoritet och minoritet används även i andra sammanhang, exempelvis en majoritet av befolkningen är hinduer eller de manliga sjuksköterskorna är i minorite.. Läs vidar på Wikipedia

flertal; större del; absolut majoritet mer än hälften av avgivna röster; kvalificerad majoritet en starkare majoritet (som krävs för vissa beslut), till exempel 75% av rösterna; relativ majoritet ett förslag har fått fler röster än något annat; vara i majoritet ha majoritetsställning, vara flest || -en; -er

Synonym till Majoritet?

flertal, övervägande del, större del, de flesta, huvuddel, huvudpart, lejonpart, merpart, pluralitet; röstövervikt, övervikt; folkmajoritet, folkflertal
Motsatsen till Majoritet

minoritet


Läs mer om "Majoritet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dua, Rutformig, Upprorsmakare, Gallicism, Villighet, Abonnemang, Bockgestalt