Vad betyder Major?

Major (förkortning: Mj) är en militär officersgrad som finns i de flesta länders försvarsmakt, med tjänsteställning mellan överstelöjtnant och kapten. == SverigeRedigera == I fredstid ansvarar en del majorer för utbildning av ett kompani rekryter. Ett flertal arbetar dock med administration och en mycket liten del tjänstgör som kompanichefer utomlands eller i beredskap. Normalt kompe.. Läs vidar på Wikipedia

(officer med) grad närmast över kapten || -en; -er
golf || en m.; eng. pl. -s

Synonym till Major?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Beskrivande, Monosyllabisk, Cabaret, Vrickning, Favorit, Kejsare, Strejk