Vad betyder Majblomma?

Majblomman (före 1998 kallad Förstamajblomman) är en konstgjord blomma som kan fästas på kläderna. Den säljs i Sverige, Finland, Norge och Estland. I Sverige har majblomman sålts sedan 1907 då Förstamajblommans riksförbund grundades i Göteborg med försäljningen vanligtvis under en två-veckorsperiod i april av skolelever och scoutkårer. Intäkterna från den svenska försäljningen.. Läs vidar på Wikipedia

se förstamajblomma

Synonym till Majblomma?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Isomeri, Sterilisation, Allograf, Fotogenique, Snedden, Mysteriespel, Suggestion