Vad betyder Magnetism?

Magnetism är ett fysiskt fenomen genom vilket ett material utövar attraktiva eller repulsiva krafter på andra material. Det finns ett antal välkända material som har lätt påvisbara magnetiska egenskaper, såsom kobolt, järn och nickel vilka alla är ferromagnetiska. Dock påverkas i större eller mindre grad alla material av magnetfält. Magnetismen kan ytterst härledas till elektriska la.. Läs vidar på Wikipedia

förmåga hos vissa föremål att dra till sig järn, nickel eller kobolt; (om person) egenskapen att vara magnetisk, stark personlig utstrålning; animal magnetism se under mesmerism; jämför elektromagnetism || -en

Synonym till Magnetism?


1. förmåga att dra till sig järnföremål; (bildl.) stark dragningskraft, charm, karisma
2. (hist.) hypnotism


Läs mer om "Magnetism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Uzi, Allround, Papperskorg, Kopplingsschema, Sjukhem, Tarmflora, Adekvat