Vad betyder Magnetband?

Magnetband består av en tunn plastfilm med ett ännu tunnare magnetiskt skikt på ena sidan, på vilket data kan lagras med hjälp av magnetism. Den magnetiskt lagrade datan kan avläsas och reproduceras som en analog signal (till exempel ljud eller video) eller som en digital signal. Magnetband används bland annat vid säkerhetskopiering av stora mängder data, i bandspelare och kassettbandspel.. Läs vidar på Wikipedia

band i bandspelare, datorminnen med mera.

Synonym till Magnetband?

tejp


Läs mer om "Magnetband" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Lorta, Verktygsmaskin, Tills, Tilldragelse, Hemfridsbrott, Halvdager, Vartill