Vad betyder Magistrat?

Magistrat kan avse bland annat: Magistrat i Finland – en statlig lokalförvaltning Magistrat i Sverige – från medeltiden till kommunreformen 1862 det högsta styrande organet för städer med egen jurisdiktion Göteborgs magistrat – fram till kommunreformen 1862 stadens högsta styrande organ, helt avvecklad 1 januari 1955. Magistrat i Danmark Magistrat i antikens Rom Berlins magistrat –.. Läs vidar på Wikipedia

före 1965 en statlig administrativ myndighet i vissa städer || -en; -er

Synonym till Magistrat?

myndighet, förvaltning, styrelse


Läs mer om "Magistrat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Silkesfin, Borra, Vissla, Bisam, Nydaning, Indigestion, Koncilians