Vad betyder Madrigal?

Madrigal, herdesång (från it. mandra, boskapshjord) är en vokal profan polyfon musikform med italienskt ursprung. Den har rötter i flera medeltida visformer i norra medelhavsområdet, bland andra, dock indirekt, Trecento-madrigalen i trettonhundratalets Florens, men framför allt frottolan. Ursprungligen var lyriken bunden till en viss versfot men blev snart friare till sin utformning. Madriga.. Läs vidar på Wikipedia

medeltida lyrisk diktformflerstämmig lyrisk sång || -en; -er

Synonym till Madrigal?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Vrakgods, Kvinnojour, Nyttomoral, Mortal, Dubbelnatur, Knaster, Jersey