Vad betyder Madonna?

Madonna, från italienska för "Min Fru", kan syfta på Jungfru Maria – Jesu moder en avbildning av henne, se madonnabild en skulptur, se madonnaskulptur Madonna (artist) ett musikalbum av artisten, se Madonna (musikalbum) Madonna (målning) – en målning av Edvard Munch Madonna – en typ av piercing, se mouche (piercing) Madona – en stad i Lettland.. Läs vidar på Wikipedia

(bild av) jungfru Maria || -n; madonnor

Synonym till Madonna?

jungfru Maria, den heliga jungfrun


Läs mer om "Madonna" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Arbetsform, Svikt, Inauguration, Tandtroll, Snobba, Viking, Golvur