Vad betyder Mad?

sank äng (intill sjö eller å) || -en; -er

Synonym till Mad?

sank äng, sankmark, våt ängsmark, kärr


Läs mer om "Mad" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Avantgardistisk, Recentior, Hejdundrande, Australier, Kvalificerad, Arvegods, Kapprustning