Vad betyder Mönster?

Mönster kan avse: Mönster (dekoration) – ett generellt namn åt det underlag man avser att producera, men används också för att beskriva att ett mönster ingår i en färdig produkt Mönster (förlaga) – en förlaga vid sömnad och andra textila tillverkningar Mönster (psykologi) – som begrepp att gestalta beteende Mönsterskydd – ett immaterialrättsligt skydd med syfte att ge och e.. Läs vidar på Wikipedia

förebild, modell, mall: sy efter mönster; (mer abstrakt) vanor, värderingar: händelserna följer ett mönster, en chef som avviker från mönstret (uppfattningen om hur chefer bör vara) exempel, förebild för andra (eller annat): hon är ett mönster av snällhet, mönsterjordbruk motiv, figur: gardin-, tapetmönster etcetera || mönstret; pl. =, best. pl. mönstren

Synonym till Mönster?


1. förebild, modell, prototyp, mall, förlaga, ritning; föredöme, exempel, ideal, rättesnöre, norm
2. dekor, figur, mönstring, utformning, form, design, textur, dessäng, motiv, bild, symbol
3. underliggande struktur, struktur


Läs mer om "Mönster" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tavelmuseum, Patron, Sirlig, Logga, Hyfsat, Biotop, Anticyklon