Vad betyder Måne?

En måne, naturlig satellit eller drabant är en himlakropp som kretsar kring en planet eller en asteroid i ett solsystem. Ordet i bestämd form – månen – avser planeten jordens måne. Det finns inte i något fall belagt att någon måne har egna månar. De flesta stora månar i solsystemet är bundna i synkron rotation med en och samma sida vänd mot planeten. Ett exempel på en måne som in.. Läs vidar på Wikipedia

himlakropp som kretsar kring en planet; månen jordens månekal fläck uppehuvudet: få måne || -n, månar

Synonym till Måne?

himlakropp, drabant, satellit, biplanet; luna, nymåne, fullmåne, tungel; (skämts.) flint, flintskalle, kal fläck, tonsur


Läs mer om "Måne" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Doktoral, Tacksam, Tremulera, Avvand, Makulatur, Gapa, Agg