Vad betyder Ljus?

Synligt ljus är en form av elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan cirka 390 och 770 nanometer. Genom att ögat är känsligt för strålning i just detta intervall, kan vi se vår omgivning. I många sammanhang används ordet ljus även om strålning utanför den synliga delen av det elektromagnetiska spektrumet. För ljus med längre våglängd än 770 nanometer används benämnin.. Läs vidar på Wikipedia

det som gör att man kan se (motsats: mörker); sken; något som lyser, speciellt stearinljus och dylikt: levande ljus; symbol för det goda, för upplysning och kunskap osv.: ljusets makter; symbol för hopp: ett ljus i mörkret; symbol för avslöjande: dra fram något i ljuset; ljusets riddarvakt kulturens förkämpar; (några uttryck) se dagens ljus födas; bränna sitt ljus i båda ändar leva alltför intensivt; det går upp ett ljus för mig jag begriper plötsligt; föra någon bakom ljuset lura, bedra någon; i ljuset av med (nyvunnen) kännedom om; (sitta) som tända ljus stilla, orörliga; hon är klassens ljus geni, snille || -et; pl. =, best. pl. -en
fullt; se ljust på framtiden hoppfullt || -t; -are

Synonym till Ljus?


adj.

1. upplyst, solig, lysande, skinande; ljushårig, blond, ljushyad, ljuslagd, ljuslätt, blek, vit, mjäll
2. hög, klar, gäll
3. glad, hoppfull, lycklig, harmonisk, optimistisk; snillrik, genial, inspirerad; en ljus idé en snilleblixt
Motsatsen till Ljus

mörk

subst.

1. dagsljus, dager; belysning, lyse; låga, flamma, sken, strålning; klarhet, upplysning, förklaring; glans, lyster, skimmer
2. lysande föremål, ljuskälla, lampa, lykta, stearinljus, vaxljus
3. ljushuvud, läshuvud, snille, begåvning, geni
Motsatsen till Ljus


1. mörker


Läs mer om "Ljus" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Stelkramp, Havsvik, Vattenverk, Arrestera, Triatlon, Bodknodd, Trestruken