Vad betyder Ljud?

Ljud är mekaniska vågor där ett oscillerande tryck överförs genom ett material, vätska eller gas, bestående av frekvenser inom intervallet för hörsel med en nivå som är tillräckligt stark för att höras, eller känslan av sådana vibrationer som stimulerar hörselorgan. Ljud färdas olika snabbt beroende på material, ljud färdas som snabbast i metall. == Fysikaliska egenskaper == .. Läs vidar på Wikipedia

allt som hörs; jag har inte hört ett ljud ifrån honom inte ett ord; annat ljud i skällan se skälla 3; äska ljud (ålderdomligt ord) be om tystnad och uppmärksamhet || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Ljud?

läte, låt, ton, klang, knäpp, knyst, dån, buller, skall, sorl, väsen; ord, tecken, livstecken


Läs mer om "Ljud" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Karbonsyra, Quilta, Procentare, Fabrikation, Probabel, Senighet, Fernissa