Vad betyder Litteratur?

Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratura kommer av littera, som betyder bokstav. Under romantiken började litteratur betyda texter med vissa estetiska kva.. Läs vidar på Wikipedia

böcker och skrifter, till exempel skönlitteratur och facklitteratur (se dessa ord), vanligen = skönlitteratur; (vidare)läsning i visst ämne, referenser (se sammansättningar nedan) || -en; -er

Synonym till Litteratur?

böcker och skrifter, vitterhet, skriftalster, tryckalster, bokvärld; skönlitteratur, belletristik, diktning, konstnärliga skrifter; facklitteratur


Läs mer om "Litteratur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Extrajobb, Ljudbildlig, Precision, Djuranatomi, Radskrivare, Djursaga, Djurmat