Vad betyder Ledsagare?

Ledsagare är benämningen på en person som fullgör en kommuns ledsagarservice enligt 9 § 3 st lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med funktionshindrad enligt denna lag avses person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre.. Läs vidar på Wikipedia

person som åtföljer någon || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Ledsagare?

följeslagare, sällskap, assistent, eskort, färdledare, guide, vägvisare


Läs mer om "Ledsagare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Karismatisk, Vertikala, Mora, Ligamedlem, Andeframkallare, Telepatisk, Logisk