Vad betyder Ledig?

(motsats: upptagen, reserverad) är det här bordet ledigt?; lediga platser anställningar som kan sökas (motsats: sysselsatt) vara ledig eller ha ledigt från skolan (arbetet) (motsats: stel, orörlig) en ledig hållning; ett ledigt uppträdande elegant, obesvärat; lediga! (militär term kommandoord) inta ledigare kroppsställning! || -t; -are

Synonym till Ledig?


1. fri, tillgänglig, tom, obesatt, oreserverad, disponibel, vakant, att hyra
2. fri från arbete, obunden, sysslolös, tillgänglig, à prendre
3. naturlig, obesvärad, otvungen, ogenerad, informell, avspänd; smidig, rörlig
Motsatsen till Ledig


1. upptagen
2. sysselsatt
3. spänd, stel


Slumpvalda ord:

Sinuit, Tunggung, Skiljemynt, Vvs, Savas, Fyllnadsmaterial, Konturskarp