Vad betyder Latin?

Latin, på latin lingua Latina eller Latinus sermo, är det språk som var skriftspråk i romerska riket och som under medeltiden och långt fram i nyare tid var det dominerande skriftspråket i Europa. Skillnaden mellan talspråk och skriftspråk i romarriket var redan tidigt stora och accelererade. Termen vulgärlatin används när man verkligen syftar på romarnas talspråk. De äldsta bevarade.. Läs vidar på Wikipedia

språket i det forntida Rom (som också blev den romersk-katolska kyrkans språk) || -et

Synonym till Latin?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Plantorka, Smitta, Elfenben, Sprudlande, Slampa, Motsatt, Tripod