Vad betyder Lögn?

Lögn är en oriktig utsaga som uttalas såsom varande sann, med avsikt att få dem som tar del av utsagan att anta dess riktighet trots att den som uttalar den vet att den är osann, att med ett påstående avsiktligt föra någon bakom ljuset. För att betecknas som lögn krävs ett uppsåt, till skillnad från att i god tro framföra en osanning som personen själv tror är sann. Mytomani är e.. Läs vidar på Wikipedia

osanning; fara med lögn ljuga; (vardagligt ord) det var lögn att få något ur henne det var omöjligt ... || -en; -er

Synonym till Lögn?

osanning, osant påstående, tvetalan, påhitt, dikt, desinformation, ljug, lygens, bluff, båg, vals; det var lögn att det var omöjligt att; vit lögn oskyldig och positiv osanning
Motsatsen till Lögn

sanning


Läs mer om "Lögn" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Savojard, Helkonstig, Hejarop, Lugnvatten, Gigantomani, Fasning, Krackelerad