Vad betyder Lärare?

Lärare är i allmän bemärkelse vilken person som helst, en avsändare, som undervisar, förkunnar eller handleder rörande något som är tänkt att bli till kunskap hos mottagaren. Den största kategorin människor som innehar den största och viktigaste rollen som lärare, internationellt sett, är föräldrar. De olika sätten, metoderna, att lära ut till en person eller flera personer kall.. Läs vidar på Wikipedia

person som undervisar || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Lärare?

utbildare, undervisare, magister, fröken, adjunkt, lektor, pedagog, skolfux, skolmästare; instruktör, handledare, uppfostrare, informator, coach, mentor, guru, maestro, mästare
Motsatsen till Lärare

elev


Läs mer om "Lärare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kluvenhet, Grodspott, Fontang, Mellanstatlig, Carport, Ansa, Forsythia