Vad betyder Läget?

(kropps)ställning: ryggläge, sidoläge etcetera; föremåls ställning: jämviktsläge; placering i naturen: huset har ett vackert läge; tillstånd, ställning: läget på arbetsmarknaden; i dagens läge så som det är just nu; hur är läget? (vardagligt ord, hälsningsfras) hur mår du?, hur har du det?; gilla läget se under gilla 1 (i några sammansättningar) plats, ort: fiskeläge, färj (e)läge (se dessa ord) || -t; -n

Synonym till Läget?


1. plats, ställe, position, placering, nivå; ställning, pose, inställning
2. situation, tillstånd, omständighet, belägenhet, sits, status


Slumpvalda ord:

Kablage, Interpunktion, Gnisslande, Hypallage, Kritcirkel, Pola, Skiljedomare