Vad betyder Kust?

Kusten är mellan hav, eller ibland mellan en större insjö och land. Utmed kusten finns ofta stränder, hamnar och ibland fjordar. En stor del av världens befolkning bor nära havs- eller insjökuster. Kuster förändras i förhållande till naturkrafter som vågor och tidvatten, landhöjning och skiftande havsnivå. Den östra och västra kusten av ett landområde kallas ostkust respektive vä.. Läs vidar på Wikipedia

ett lands gräns mot havet; strand; (bildlig betydelse) kusten är klar det finns inga risker längre || -en; -er

Synonym till Kust?

gräns mot hav, havskant; havsstrand, strand, land; kusten är klar inga hinder föreligger, det finns inga risker


Läs mer om "Kust" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Vantrevnad, Perforera, Generalstrejk, Spicken, Brunskjorta, Tandad, Polypropen