Vad betyder Kors?

Ett kors är en figur där en eller flera linjer skär en lodrät linje, vanligen i rät vinkel. == KristendomRedigera == Korset är numera främst en kristen symbol. Religionens grundare, Jesus, blev enligt Bibeln avrättad då han jämte två rövare korsfästes på Golgata i Jerusalem. Bakom domens verkställande stod den romerska ockupationsmakten på begäran av Sanhedrin. Även flera andra.. Läs vidar på Wikipedia

föremål, tecken med mera med formen ?, + eller dylikt; titta i kors skela; lägga benen i kors det ena över det andra; sitta med armarna i kors (bildlig betydelse) sitta utan att göra något, vara helt passiv; inte lägga två strån i kors för något inte bry sig om att göra något som helst (Kristi kors som) symbol för kristendomen; symbol för lidandet: bära sitt kors; krypa till korset underkasta sig och lova att bättra sig (musikterm) tecken som innebär att en ton skall höjas ett halvt tonsteg (se bild förtecken) || -et; pl. =, best. pl. -en(adverb, i uttryck(et)) kors och tvärs hit och dit, i olika riktningarutropsord (för häpenhet): kors (i alla mina dar)!; kors i taket! uttryck(et) för starkt positiv överraskning

Synonym till Kors?


adv.
kors och tvärs hit och dit, åt olika håll, i alla möjliga riktningar

subst.

1. kryss, x, korsform; korsning, skärningspunkt, vägkors
2. symbol för kristendomen, krucifix; gravkors; lidande, vedermöda, prövning; krypa till korset ödmjuka sig
3. korsrygg, länd, gump

interj.
oj, detta var oväntat, hoppsan, aj


Läs mer om "Kors" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Postisch, Sunna, Eftergivlig, Alagreck, Lejd, Rullning, Helbutelj