Vad betyder Konstruktion?

Konstruktion kan syfta på: Byggnadskonstruktion, samverkan mellan delar i byggnader. Båtbyggnad och skeppsbyggnad, resultatet av ett konstruktionsarbete. Mekanikkonstruktion, utveckling, beräkning och dimensionering av maskiner. Produktutveckling, metod för hur produkter ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Social konstruktion, begrepp i samhällsvetenskap. Syntaktisk konstruktion,.. Läs vidar på Wikipedia

(upp)byggnad; anordning; plan, ritning; tankebyggnad, förklaring med dålig verklighetsgrund: en konstruerad förklaring; (språkvetenskaplig term) sats- eller ordfogning || -en; -er

Synonym till Konstruktion?


1. anordning, byggnad, uppbyggnad, sammansättning, struktur; ritning, plan; påhitt, fantasiprodukt
2. ordfogning, satsbyggnad, fras


Läs mer om "Konstruktion" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Stolpa, Hickanfall, Kludda, Torris, Sink, Hoja, Kopistarbete