Vad betyder Kommentator?

person som gör kommentarer, belyser och tolkar vad som sker || -n; -er [-to:-]

Synonym till Kommentator?

referent, speaker, förklarare; bisittare, expert; tolkare, utläggare


Läs mer om "Kommentator" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Havererad, Basstation, Fora, Samtidighet, Fotomodell, Oskick, Vulkanutbrott