Vad betyder Kolväte?

Ett kolväte är en kemisk förening av enbart kol och väte. Kolväten har en ryggrad bestående av kolatomer, på vilka väteatomerna sitter. Denna kedja kan vara ogrenad, grenad eller ringformad. Kolväten är opolära ämnen – de är svårlösliga i vatten, särskilt de större molekylerna, medan de däremot löses väl i fetter. == Olika typer av kolvätenRedigera == Kolväten förekommer.. Läs vidar på Wikipedia

förening av enbart kol och väte || -t; -n

Synonym till Kolväte?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Dyngrak, Ugnsraka, Bulklast, Termik, Inkryssad, Ekinus, Tuva