Vad betyder Knycka?

göra en häftig rörelse, rycka (till); knycka på nacken (mer eller mindre bildlig betydelse) högdraget avvisa (någon eller något) (vardagligt ord) stjäla, ta || knycker, knyckte, knyckt

Synonym till Knycka?


1. rycka, göra en häftig rörelse
2. (vard.) stjäla, snatta, ta, palla, sno, norpa, nalla, roffa, snyta


Slumpvalda ord:

Fjunig, Genitiv, Aktivistisk, Flaggskepp, Spellista, Uvertyr, Antonym