Vad betyder Knussel?

snålhet; inget knussel! här snålas det inte || knusslet

Synonym till Knussel?

snålhet, småsnålhet, gnideri, gnidighet, njugghet, knusslande, knusslighet
Motsatsen till Knussel

generositet, frikostighet


Slumpvalda ord:

Ktonisk, Lazzaron, Kaolin, Soulagera, Effusion, Solighet, Tillbakadragenhet