Vad betyder Knoparmoj?

Knoparmoj är en sociolekt som förr talades av sotarna, men som inte är särskilt vanligt idag. Brallor (byxor) och dojor (skor) är ord som kommer från knoparmoj. En del av orden i denna sociolekt kommer från tyska, då det flyttade in skorstensfejare därifrån till Sverige för att utöva och lära ut yrket. Det "hemliga" språket användes för att de skulle kunna kommunicera då de arbeta.. Läs vidar på Wikipedia

sotarnas hemliga språk || -et

Synonym till Knoparmoj?

sotarspråk, hemligt språk


Läs mer om "Knoparmoj" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Lagt, Kass, Sjundedagsadventist, Metatablett, Piccola, Knoge, Snut