Vad betyder Knop?

Knop eller knut, från nederländskans knoop som betyder "knut", kallas anordning använd för att sammanfoga tågvirke, rep, linor, trådar etc., för att fästa dem vid något, eller för att bilda ögla. Ordet knop används främst av scouter eller i samband med båtar. Ordet knop avsåg ursprungligen endast sådan som gjordes på repet eller dess kardeler så att en kula bildades. Alla andra k.. Läs vidar på Wikipedia

(sjömans)knut || -en; -arhastighet till sjöss = 1 nautisk mil (1 852 m) per timme || -en; pl. =

Synonym till Knop?

knut, sjömansknut, skarv, stek, halvslag
sjömil i timmen, nautisk mil per timme


Läs mer om "Knop" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Demontering, Humanisera, Intensivera, Appretering, Sammandra, Candela, Galantin