Vad betyder Kneippkur?

äldre hälsokur med bland annat kalla fotbad, barfotagång på fuktiga ängar med mera (efter den tyske prästen Sebastian Kneipp)

Synonym till Kneippkur?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Diskontinuitet, Motsatt, Dvala, Obscenitet, Pastrami, Blomsaft, Kupig