Vad betyder Knarka?

knarra, gnissla, gnälla || -de
narkotika || -de

Synonym till Knarka?


1. (vard.) missbruka narkotika, vara narkoman, punda, snorta
2. (mindre brukl.) knarra, knirka, gnälla, gnissla


Slumpvalda ord:

Minneslista, Sinande, Intagning, Tratt, Trosfrid, Tillyxad, Minnesstod