Vad betyder Knappt?

nästan inte, nätt och jämnt: det är knappt en mil (eller en knapp mil) till sjön

Synonym till Knappt?

otillräckligt; snålt; fåordigt; inte fullt, nätt och jämnt; nästan inte, knappast, i obetydlig grad; inte precis


Slumpvalda ord:

Lankes, Patriot, Simplifiering, Progressivitet, Spraka, Indignerad, Datamaskin