Vad betyder Knack?

Knackning är när bränsle/luftblandningen i periferin hos en ottomotors cylinder, så kallade endgaser, självantänder innan den av tändstiftet initerade flamfronten nått fram till dem. == Orsak == Självantändningen induceras av värmen från förbränningen genom så kallad pre-flame dekomposition hos endgaserna, och knackningar sker därför alltid efter det att tändstiftet antänt bla.. Läs vidar på Wikipedia

utropsord för att härma en knackningett kortspel || -enknackning, knackande ljud || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Knack?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Kuvad, Kafkaartad, Refinansiera, Vedkap, Promulgering, Avklarnad, Befolkning