Vad betyder Klyvare?

Klyvare är ett försegel som ingår i ett arrangemang av flera stagsegel på segelfartyg och en del äldre segelbåtar: ofta en stagfock som sitter på fockstaget mellan båtens stäv och salningen (skarven mellan undermast och toppmast, normalt ca 2/3 av mastens totala höjd), en klyvare som sitter på klyvarstaget mellan bogsprötet eller klyvarbommen och salningen, samt en jagare som sitter p.. Läs vidar på Wikipedia

segel som förs närmast för om focken || -n; pl. =, best. pl. -arna

Synonym till Klyvare?

segel


Läs mer om "Klyvare" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pekunier, Ringrostig, Koldioxid, Brodyr, Melodiker, Shoppande, Adjoint