Vad betyder Kluster?

Kluster kan syfta på: Kluster (mineralogi) – en samling av kristaller Datorkluster – ett antal parallellt arbetande datorer Minneskluster – det minsta minnesutrymme som kan användas vid minnesallokering, se allokeringsenhet Kluster (ekonomi) – en geografiskt avgränsad miljö, inom vars "gränser" företag inom liknande branscher, under konkurrens och samverkan, producerar en "speciell" .. Läs vidar på Wikipedia

(musikterm) grupp av näraliggande toner som spelas ihop (utan hänsyn till harmoniska förhållanden(astronomisk term) stjärnhop eller galaxhopkoncentration av företag med likartad verksamhet till ett område || klustret; pl. =, best. pl. klustren

Synonym till Kluster?


1. anhopning, hop, grupp, klase
2. (mus.) cluster, tonklunga, klangmassa
3. (astron.) stjärnhop, galaxhop
4. (språkvet.) anhopning av konsonanter


Läs mer om "Kluster" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Okontrollerad, Polyhistor, Nackskott, Hjalt, Exhalation, Stolpsko, Underhand