Vad betyder Klot?

Ett klot är en tredimensionell solid kropp vars begränsningsyta är en sfär. Klotets volym kan beräknas med formeln där r är klotets radie. En cylinder som omsluter ett klot har en volym som är 3/2 gånger klotets, vilket (tillsammans med formlerna för sfärens yta och klotets volym) redan Arkimedes kände till. == Härledning av volymformeln == En halvcirkel med radien r och centrum i .. Läs vidar på Wikipedia

helt runt föremål, kula, boll || -et; pl. =, best. pl. -en
bokband med mera) || -en

Synonym till Klot?

sfär, kula, glob, boll; himlakropp; jordklot; (sl.) huvud, skalle, knopp
bomullsväv, bomullstyg


Läs mer om "Klot" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Charterer, Stofthydda, Brovalv, Opus, Haft, Brandtalare, Taxa