Vad betyder Kloster?

Ett kloster, av latinets claustrum, "inhägnat område", är ett byggnadskomplex avsett som bostad för en religiös grupp personer som valt att leva avskilt från det sekulära samhället, för att kunna ägna sitt liv och arbete åt religiösa livsmål enligt ett fastslaget regelverk. Klosterområdets inre del, den så kallade klausuren (vanligen innanför en mur), får inte utan särskilt tills.. Läs vidar på Wikipedia

byggnad (institution) för munkar eller nunnor: gå i kloster || klostret; pl. =, best. pl. klostren

Synonym till Kloster?

monastisk institution, konvent; munkkommunion, munkkloster, nunnekommunion, nunnekloster


Läs mer om "Kloster" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Erratum, Vristplagg, Stavning, Sekularisering, Betalningsberedd, Dragracing, Obekant