Vad betyder Klorofyll?

Klorofyll är det ämne som ger växter deras gröna färg. Ämnet spelar en avgörande roll i fotosyntesen, det vill säga växternas omvandling av koldioxid, vatten och ljusenergi till kolhydrater och syrgas. Klorofyll isolerades först av Joseph Bienaimé Caventou och Pierre Joseph Pelletier 1817. Klorofyll finns i flera olika varianter. Typ a och b finns hos gröna växter. Typ c finns hos til.. Läs vidar på Wikipedia

växternas gröna färgämne || -et el. -en

Synonym till Klorofyll?

bladgrönt, växternas gröna färgämne


Läs mer om "Klorofyll" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Frenologisk, Klubbist, Galanterier, Revy, Varsamt, Tuffa, Fotangel