Vad betyder Kloroform?

Kloroform eller triklormetan, CHCl3, sammansättning av namnet på grundämnet klor och en förkortning av formyl (myrsyrans radikal). == Egenskaper == Kloroform är ett opolärt lösningsmedel som har haft stor användning inom kemin, numera till stor del utbytt mot andra lösningsmedel. Kloroform kan sönderfalla till diklorkarben vid användandet av starkt basiska reagens; detta kan både var.. Läs vidar på Wikipedia

triklormetan en färglös vätska (användes förr som narkosmedel) || -en

Synonym till Kloroform?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Sjyst, Felgrepp, Pikareskroman, Irrsken, Kollrig, Utriggare, Arrendeavgift